Informatie en bestellingen: Ma-Don 9:30 tot 14:00
Tel: 0031 208085867nl.500cosmetics
 
 
Email:
*Door invoer van uw e-mail accepteert u de AV
Recomendado
Aumenta tu deseo sexual..
Ingredientes
Garantia
Oferta Especial
Testimonios firmados / audio
distribuidor
Sistema Dropship
Programa de Afiliados
Contactar

Attentie: u dient meerderjarig te zijn (>18)

VOORZORGSMAATREGELEN: Lees de voorwaarden en condities aandachtig door alvorens van de informatie op deze website gebruik te maken. Het gebruik van deze website en zijn informatie veronderstelt de onvoorwaardelijke bevestiging en acceptatie van alle van deze juridische en gebruiksvoorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik de informatie dan niet en verlaat de website.

 

Gebruiksvoorwaarden en -condities

1. Om toegang te krijgen tot de website en de opgenomen informatie te mogen gebruiken, dient u meerderjarig te zijn (>18 jaar). Bij het toetreden van onze website, verklaart u meerderjarig te zijn. In het tegenovergestelde geval, verlaat de website dan onmiddellijk.

2.Het gebruik van welke informatie dan ook op deze pagina veronderstelt de totale inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en –condities. In geval u niet in ovreenstemming bent met de gebruiksvoorwaarden en –condities, verlaat dan onmiddellijk de website.

3. De informatie op deze website is niet bedoeld voor de behandeling, genezing of diagnose van een ziekte of aandoening en is uitsluitend informatief. In geen enkel geval dient het ter vervanging van een professioneel medisch advies. De resultaten zijn gebaseerd op de ervaringen van onze klanten en gespecialiseerde artsen die verschijnen op onze website.

4. U erkent meerderjarig te zijn, en bent bekend met de aard van de inhoud van deze website en voelt u niet beledigd. Op hetzelfde moment erkent u op totaal vrijwillige basis deze website toegetreden te zijn, met kennis van de zaak.

5. Feminil behoudt zich het recht voor om enige inhoud of materiaal van haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

6. De informatie op deze site is uitsluitend voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik.

7. De beschrijvingen, afbeeldingen en ander materiaal op deze website worden geacht alleen als gids gezien te worden, welke een algemene benadering tot de efficintie van de producten geeft, aangezien deze kunnen variren van de ene persoon naar de andere.

8. Wij dragen er zorg voor dat de informatie op deze website volledig, juist en actueel is, desalniettemin kan het voorkomen dat deze onjuist, onvolledig of verouderd is.

9. Het gebruik van deze pagina dient eerlijk, niet beledigend, van goed vertrouwen, legaal en altijd binnen de algemeen aanvaarde gebruiken van het internet te zijn.

 

BESTELLINGEN

1. Feminil behoudt zich het recht voor om een bestelling te accepteren of te weigeren, zonder opgaaf van duidelijke reden, met de toezegging u te informeren in een dergelijke situatie.

2. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie om u het product met alle garanties te doen toekomen. In het geval dat een bestelling niet kan worden verzonden door het ontbreken of de onjuistheid van de verzendgegevens, is de klant als enige verantwoordelijk.

3. De mogelijkheid voor het verzenden en afleveren van het product aan de klant zal afhangen van de beschikbaarheid hiervan. In het geval van het ontbreken van stock, niet kunnen verwerken van bestellingen of andere oorzaken, zal Feminil u informeren en u de mogelijkheid geven om te wachten op of annuleren van uw bestelling door de terugkeer van het geld wanneer nodig zou blijken.

4. De leveringstijden zijn bij benadering, in geen enkel geval gegarandeerd,. Feminil is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door het transport of andere oorzaken buiten de controle en het beheer.

5. In geval een levering getekend dient te worden bij ontvangst, zal het uw verantwoordelijkheid zijn dat er iemand voor ontvangst aanwezig is op het opgegeven verzendadres. Tegelijkertijd zal het ook uw verantwoordelijkheid zijn om de producten op te halen bij het transportbedrijf in geval niemand aangetroffen wordt op het verzendadres. In het geval het pakket wordt geretourneerd, worden de verzendkosten opnieuwe in rekening gebracht.

6. Feminil is niet verantwoordelijk voor de bestellingen die niet goed aankomen, of onmogelijk af te handelen zijn.

7. Alle producten aangekocht bij deze website zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en zijn niet overdraagbaar. Deze zullen niet worden doorverkocht of verstrekt worden aan derden.

8. In geval u een defect, geopend product of een product met schade toekomt, zal Feminil dit zonder extra kosten vervangen, indien u het product hebt gekocht via deze website. In het geval dat dit product via een andere website dan de officile of op een andere manier is aangeschaft, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bestelling.

9. In geen geval zullen we uw bestelling in behandeling nemen totdat de betaling met uw creditcard ontvangen is, met de mogelijkheid tot vertraging van de bestelling in het geval van onvolledige uitvoering.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Met het woord aansprakelijkheid zoals gebruikt in deze voorwaarden, bedoelen wij elke vorm van schade, eisen, procedures, acties, kosten of andere verliezen.

2. In geen enkel geval, zal Naturmedical BV de aansprakelijkheid hebben voor bijzondere, directe, indirecte, bestraffende, civiele, voorbeeldige effecten of mogelijke causale meineed of schade door toedoen van het gebruik van een Feminil product. Het gebruik van de producten van dit systeem veronderstelt een volledige kennis en acceptatie van alle juridische voorwaarden die hier genoemd worden, wat betekent dat de gebruiker het onder zijn verantwoordelijkheid gebruikt en Naturmedical BV en haar medewerkers van elke verantwoordelijkheid vrijstelt.

3. De vertegenwoordigingen, meningen, verklaringen, bevestigingen en getuigenissen van deze website zijn de conclusies en meningen van anderen en dienen als zodanig gezien te worden. Hiertussen zitten getuigenissen van artsen en professionals, getuigenissen van klanten, meningen van internetforums, en wetenschappelijke teksten die spreken over de doeltreffendheid van de samenstelling van de producten.

4. De verantwoordelijkheid van Naturmedical BV wordt uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van defecte goederen en in geval van voldoening aan de garantie, de terugbetaling van het bedrag betaald aan de verkoper, met zonodig een vermindering van de verzendkosten.

5. Van zowel de koper als elke persoon die de informatie en producten van deze website gebruikt, wordt verondersteld dat deze kennis heeft van de beperkingen van de aansprakelijkheid die door Naturmedical BV tot stand worden gebracht en deze accepteert.

 
Nu Kopen